Expert Talk: De democratisering van AI

In de reeks Expert Talks, bevragen we verschillende thought leaders in de IT-sector. Deze keer spreken we Jonathan Berte van RoboVision. Hij vertelt over artificiële intelligentie en waarom de democratisering ervan nu net zoveel aan belang wint.

Wat is jouw achtergrond en wat doen jullie bij RoboVision? 

Ik ben de founder van RoboVision. Bij RoboVision maken wij een platform dat het gemakkelijk maakt om visuele algoritmes te creëren zonder dat je een lettercode moet schrijven. Dus op basis van datasets die je kan labelen, kan je een AI model trainen dat uiteindelijk aan kwaliteitsdetectie doet.

En je hebt dan ook een achtergrond in artificiële intelligentie? 

Klopt, maar toen ik afgestudeerde in 2002, bestond die term niet, in de zin dat het zo in de literatuur werd overgeschreven. Maar, ik heb feitelijk een achtergrond in Natuurkunde, beeldverwerking vanuit de optica kant, dus dat heeft te maken met belichting en optica. 

Op die manier ben ik gerold in wat toen Machine Vision heette en nu eigenlijk onder de grotere noemer artificiële intelligentie wordt genoemd. 

RoboVision richt zich dus specifiek op het deeldomein machine vision? 

Ja, dat klopt. Wij doen geen NLP, of geluidsanalyse. We gaan enkel met video's en beelden aan de slag. 

Kan je me ook even vertellen wat de democratisering van artificiële intelligentie juist inhoudt? 

Wel, als je kijkt naar wie nu artificiële intelligente algoritmes kan schrijven, dan zijn dat mensen die hoogopgeleid zijn, vaak ook doctoraatsstudenten. Naarmate de jaren vorderen, wordt het alsmaar gemakkelijker voor gewone mensen om dat ook toe te passen. Nu zijn we daar nog niet en uiteindelijk moet je nog wel kunnen programmeren. De democratisering van AI, zoals dat wij die zien, heeft dan te maken met het ontsluiten van die technologie voor een brede groep van instituten, bedrijven en mensen, zodat je op basis van een dataset een AI-model kan trainen. 

Dus je wilt heel het library-code-gebeuren eruit laten en mensen rechtstreeks toegang geven tot die tools? 

Ja, je kan ook als expert coderen. We willen daarom niet dingen afschermen of ‘blackbox’-achtig maken. Dus je kan je eigen TensorFlow of PyTorch bijvoorbeeld daarin schrijven. Maar we willen het ook voor brede doelgroepen duidelijk maken en open maken, zodanig dat iedereen die een dataset heeft en die kan labelen ook een model kan trainen. 

Als je zegt iedereen, wie zijn die mensen of die organisaties dan? 

Wij richten ons voornamelijk op machinebouwers. Dat zijn bedrijven die in feite goed werkende machines gebouwd hebben in de laatste decennia en die daar eigenlijk een component aan willen toevoegen die die machine nog flexibeler maakt, nog slimmer en vooral ook kan omgaan met diverse producten. Dus dat is eigenlijk onze doelgroep. 

Zo zijn jullie ook bezig met plantherkenning.

Ja, we gaan die plantenteler herkennen, en de robot daar naartoe begeleiden met gekalibreerde coördinaten. Vervolgens kan een proces geautomatiseerd worden dat daarvoor heel arbeidsintensief was. Een proces zoals automatisch stekjes in de grond steken. 

En wat is juist de meerwaarde van artificiële intelligentie en democratisering voor jullie klanten? 

De meerwaarde is voornamelijk dat het gemakkelijker wordt om dingen te automatiseren, om workflows efficiënter te maken.

Begrijp ik het goed dat het dan eigenlijk voor een groot stuk de menselijke component is die ondersteund of vervangen wordt op bepaalde plaatsen? 

Toch wel vaak, ja. Maar dat is niet enkel vervangen. Personen die vroeger planten in de grond staken, die worden dan nu robotoperator en blijven gewoon werken, en gaan vervolgens het bedrijf versterken.

"Ik denk dat we daar naar een heropwaardering van creativiteit moeten gaan."  Jonathan Berte

Als we kijken naar de mini-documentaire, Humans Need Not Apply, die gaat over de toekomst van werk en dat de vergaande robotisering ervoor gaat zorgen dat veel jobs zullen verdwijnen. Denk je dat daar waarheid in zit?

Of dat waar is, dat vind ik een discussie waard. Want als we kijken naar alle voorgaande industriële revoluties, dan hebben die juist altijd nieuwe jobs gecreëerd. En een andere assumptie die ze voorleggen, is dat het misschien wel goed is dat we met z'n allen minder gaan werken en dat er meer tijd vrijkomt om dingen te doen die we leuk vinden. Dan denk ik aan een universeel basisinkomen. 

Waar bevind jij je in dat debat?

Kijk naar eentonige arbeid, de Charlie Chaplin jobs. Waar in die film van toen enkel de beweging van een schroef aandraaien met je handen een job is, zo’n jobs moeten eruit. Ik vind niet dat de complexe menselijke geest 42 jaar lang een schroef moet aandraaien. En dat ligt natuurlijk gevoelig, omdat er ook recht op arbeid is, maar ik hoop samen met vele anderen dat we door de verregaande AI-automatisering hoogwaardigere jobs krijgen. En dat mensen meer beroep kunnen doen op hun creativiteit.

Heb je het idee dat bepaalde mensen uit de boot gaan vallen? Want als we spreken over hoogwaardige jobs, dan gaat daar typisch ook een hoger opleidingsniveau mee gepaard. Of zie ik dat verkeerd? 

Ik denk dat je dat verkeerd ziet, want creativiteit an sich heeft niet per se te maken met een hoge opleiding. Integendeel, er zijn veel zeer technisch hoogopgeleide mensen die het moeilijk hebben met out of the box en creatief denken.

Dus ik denk dat het een attitude is van het onderwijs dat we moeten veranderen. Mensen meer zelfvertrouwen geven om out of the box te denken en niet de geëigende paden te volgen. Ik denk dat dat de sleutel is naar een betere samenleving. Niet zozeer hameren op we moeten nog eens 23 formules leren. Minder reproduceren, wat een beetje de maatstaf is in ons onderwijs. 

Wat maakt volgens jou dat de democratisering van AI dit jaar en de jaren daarna nu net zo belangrijk gaat worden of aan belang gaat winnen? 

De lockdownperiode tijdens corona heeft ook een impact gehad. Dat is wel logisch dat in productieprocessen men meer met camera's gaat werken, als de echte operatoren thuis onder lockdown zitten of ziek zijn. Dus AI is sowieso door die hele crisis nog verder in de stroomversnelling geraakt en in het algemeen meer geaccepteerd geworden.

AI komt eigenlijk meer in de handen van de mensen, zodat het een ondersteunende tool wordt. Zoals de film van Charlie Chaplin, waar je vroeger de schroevendraaier had, heb je nu eigenlijk het algoritme dat je helpt om je job te ondersteunen. Ik vind het fascinerend en ben benieuwd waar het naartoe gaat, maar ik denk dat we er niet meer ronduit kunnen. De dag van vandaag zijn we het punt al gepasseerd, denk ik. 

Wil je verder nog iets delen? 

Ja, ik denk dat mensen in het algemeen moeten durven dromen. Vooral durven falen en creativiteit terug plek te geven in het dagdagelijkse en arbeidsleven, waar het is verdiend. Ik denk dat er veel situaties op de arbeidsmarkt zijn waar creativiteit als vijand gezien wordt. Dus ik denk dat we daar naar een heropwaardering van creativiteit moeten gaan. 

Other insights

De voordelen van low- en no-code

In de reeks Expert Talks, bevragen we verschillende thought leaders in de IT-sector. Deze keer spreken we Pieter Moeremans, toenmalige CEO van Codeless. Hij gaat ons leren wat dat low-code nu juist is en waarom dit een nieuwe belangrijke revolutie in de IT-wereld betekent.

Expert Talk: De democratisering van AI

In de reeks Expert Talks, bevragen we verschillende thought leaders in de IT-sector. Deze keer spreken we Jonathan Berte van RoboVision. Hij vertelt over artificiële intelligentie en waarom de democratisering ervan nu net zoveel aan belang wint.

Do you want to work with us?